שמאות מקרקעין - לשם מה?

שמאות מקרקעין הינו מקצוע שמטרתו לבצע הערכת שווי לנכסי דלא ניידי (נדל"ן) ע"פ שווי השוק.

הצורך בשומות נובע מאופיו של שוק הנדל"ן בו אינם קיימים נכסים הטרוגניים. אין נכס זהה למשנהו והם נבדלים בעיקר במיקום שהינו הגורם המשמעיתי לקביעת השווי.שוק הנדל"ן, המהווה כיום את אחד הצירים המרכזיים מבחינה כלכלית, הפך לשוק מתוחכם ומורכב, בו מעורבים הממשלה, הבנקים, חברות הביטוח, חברות בנייה, יזמים  מהארץ ומחו"ל ומשקיעים מן השורה.

 

משרדנו מטפל בנושאים הבאים:

 

-ביצוע שומות לצורך שיעבוד בטוחות לבנקים.

- ליווי הלכי תכנון מול הרשויות המקומיות לעניין היטלי השבחה, הפקעות ופיצויים.

- ליווי יזמים לפרויקטים וייעוץ לגבי שינוי תב"ע.

-ייעוץ לגבי רכישה או מימוש נכסים תוך בחינת שימוש אופטימלי במקרקעין.

- מתן חוות דעת לבתי משפט  בנושא שווי מקרקעין.

-ייצוג דיירים בפרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי.

-ייעוץ בהתמודדות מול רשויות המס - מס רכוש,שבח, דמי היוון , דמי הסכמה ועוד.

- מתן חוות דעת לצורך יישום תקינה חשבונאית חדשה.

- מתן חוות דעת שמאית ללקוחות בנושא היטל השבחה וליווי הערר כנגד הרשות המקומית.

 

 

פינוי בינוי הינה עסקת מקרקעין מורכבת וייחודית בה יש אי וודאות רבה לדיירים. פעמים רבות נדרש חוות דעת שמאי מקרקעין על מנת לקבוע אם התמורה שהוצעה לדיירים הינה ראויה.
 
השמאי המעורב בפרויקט בוחן מה כוללות זכויות הבנייה לבניין הרלוונטי ואילו זכויות ניתן לנצל בפועל, השמאי קובע מהי הדרך האופטימאלית לניצול זכויות הבנייה, בחינת היבטי הרווח ליזם המבצע את הפרויקט ולדיירים .
 
יש חשיבות רבה בהתייעצות עם שמאי מקרקעין טרם תשלום היטל ההשבחה. פעמים רבות לאחר בדיקת מעמיקה מתברר כי ניתן להפחית משמעותית את היטל ההשבחה.