מאמרים

פינוי בינוי הינה עסקת מקרקעין מורכבת וייחודית בה יש אי וודאות רבה לדיירים. פעמים רבות נדרש חוות דעת שמאי מקרקעין על מנת לקבוע אם התמורה שהוצעה לדיירים הינה ראויה.
השמאי המעורב בפרויקט בוחן מה כוללות זכויות הבנייה לבניין הרלוונטי ואילו זכויות ניתן לנצל בפועל, השמאי קובע מהי הדרך האופטימאלית לניצול זכויות הבנייה, בחינת היבטי הרווח ליזם המבצע את הפרויקט ולדיירים .
יש חשיבות רבה בהתייעצות עם שמאי מקרקעין טרם תשלום היטל ההשבחה. פעמים רבות לאחר בדיקת מעמיקה מתברר כי ניתן להפחית משמעותית את היטל ההשבחה.