פרויקטים לדוגמא

במהלך שנות פעילותנו, צברה החברה ניסיון בטיפול/ליווי פרויקטים רבים.

בין הפרויקטים הרבים, טיפל המשרד בכמה פרויקטים בולטים ביניהם:

 • דיור מוגן נופי גילה
  פרויקט הכולל 120 יח"ד, מחלקות סיעודיות ושטחי ציבור ומסחר.
  בחינה שמאית וכלכלית מקיפה עבור זכויות חכירה מהוונות הכפופות לחוזים שונים מול הדיירים ומול הגופים הממנים את הפרויקט.


 • משרדי הביטוח הלאומי
  הוכנו חוות דעת לפי תקן 17 למשרדי הביטוח הלאומי.


 • קניון לב תלפיות
  הוכנה חוות דעת לפי תקן 19 לקניון.

  הקניון כולל זכויות חכירה במספר מגרשים, כשבכל מגרש תקופות חכירה וזכויות חכירה שונות.

 • קניון מגדל הפעמון
  הוכנה חוות דעת לפי תקן 19 לבניין הכולל מסחר ומשרדים.

  בבניין זה קיימות חכירות פרטיות על בעלות פרטית וכן זכויות בנייה קיימות ועתידיות, שטרם הופק להם היתר בנייה. כמו כן מותקנים מתקני תקשורת על גג הבית המושכרים לתקופה ארוכה.

 • תביעה לירידת ערך בכביש 431
  טיפלנו בתביעה מול רשויות המדינה השונות ומול עיריית ראשל"צ.

  מדובר בתביעה על מאות דונם, שזכתה להצלחה יפה.

 • בדיקת התכנות כלכלית לפינוי בינוי
  משרדנו טיפל בהכנת חוו"ד כלכלית לבחינת הכדאיות לפרויקט פינוי בינוי בהיקף של אלפי יח"ד באזור המרכז וירושלים.