עבודות בולטות

 • מתחם כנסת ישראל- הערכת שווי של מתחם כנסת ישראל, כולל עלות כינון עבור חברת הביטוח מגדל.

 • ליווי פרויקטי בנייה- עבור בנקים מסחריים (מזרחי וירושלים) בסדרי גודל של כ- 4-10 יח"ד לפרויקט, בעיקר עבור יזמים פרטיים וקבוצות רכישה.

 • שוק מחנה יהודה- ביצוע הערכת שווי של השוק עבור הבעלים הקדש עץ חיים ורשם ההקדשות.

 • תל ציון- חו"ד שמאית עבור כינוס נכסים לפרויקט הכולל 414 יח"ד ובנוסף מגרשים עבור בנק ירושלים.

 • פרויקט מודיעין עילית- מתן חו"ד שמאית וליווי שמאי לקבוצת רכישה, בפרויקט מגורים של 11 בניינים, הכוללים כ- 400 יח"ד במודיעין עלית, עבור בנק מזרחי טפחות.

 • תקן 17- מתן חו"ד שמאית לפי תקן 17 לבנייני משרדים.

 • תמ"א 38- ביצוע חוו"ד לליווי של פרויקטים לפי תמ"א 38, הכוללים מספר בניינים עבור חברת הראל וביצוע כקבלן משנה עבור בנק הפועלים.

 • בדיקה מקדמית לפרויקט- הבדיקה כללה אספקטים כלכליים, משפטיים ותכנוניים למתחם של כ- 60 דונם, המיועד לתעשייה ולשינוי יעוד למגורים, מסחר, שב"צ וכו', בניצול של כ- 320% בנייה.
  בפרויקט זה חסכנו ליזם תשלום עתידי לממ"י ולוועדה המקומית (היטל השבחה), בסדר גודל משוער של כ- 320 מ' ₪.

 • סקר ארצי נכסי הקדש- סקר ארצי עבור הנהלת בתי הדין הרבניים איתור נכסי הקדש. במסגרת הסקר איתרנו כ- 200 נכסי הקדש. עבור כ- 60 נכסי הקדש ביצענו ניתוח השימוש המיטבי, שבחן אספקטים כלכליים, משפטיים ותכנוניים. הסקר בוצע בשיתוף מהנדסי בניין, עורכי דין ואדריכליים.

 • טבלאות איזון- עריכת טבלאות איזון עבור קבוצות רכישה בהיקפים של מאות יח"ד (לדוגמא: במתחם ארנונה כ- 110 יח"ד, 493 יח"ד בפ"ח, כ- 270 יח"ד בשכונת בית וגן בירושלים).

 • חו"ד לבית משפט- קבלת מינוי לטובת חו"ד לבתי משפט מעת לעת.